شناسه : 1509
يكشنبه 15 ارديبهشت 1398 ساعت 23:46 2019-5-5 23:46:24
 دوازدهمین نشست تخصصی بررسی تقاطع غیرهمسطح  سه راهی مجن با حضور دکترحسینی شاهرودی ، معاونین استاندار ، مدیرکل راه وشهرسازی راهداری و حمل و نقل جاده ای ، معاون فرماندار ، شهرداران شاهرود و بسطام و نیز مدیران ادارت مرتبط برگزار شد
دوازدهمین نشست تخصصی بررسی تقاطع غیرهمسطح سه راهی مجن با حضور دکترحسینی شاهرودی ، معاونین استاندار ، مدیرکل راه وشهرسازی راهداری و حمل و نقل جاده ای ، معاون فرماندار ، شهرداران شاهرود و بسطام و نیز مدیران ادارت مرتبط برگزار شد

اضافه کردن دیدگاه جدید