شناسه : 1500
چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 ساعت 21:56 2019-5-1 21:56:12
دکتر حسینی شاهرودی: پروازنجف اشرف آمادگی فرودگاه بین المللی شاهرود را محک زد.
دکتر حسینی شاهرودی: پروازنجف اشرف آمادگی فرودگاه بین المللی شاهرود را محک زد.
دراین پرواز استقرار و آمادگی پلیس گذرنامه ، نهادریاست جمهوری، سپاه حفاظت فرودگاه ها،دفتر وزارت امور خارجه ، گمرک ، سایت سوخت رسانی، عوامل فرودگاه محک جدی زده شد. طی یک تعطیلی کوتاه مدت باند فرودگاه تطویل،تعریض و روکش خواهد شد و به همت کمیته مردمی سالن ترانزیت و سایت سوخت رسانی تکمیل و به بهره برداری کامل خواهد رسید و بعد ازاجرای این مواردانجام پروازهای مستمر عمره ، حج واجب و عتبات در کنار صادرات کالاهای کشاورزی و تولیدی شاهرود و سایر شهرهای استان صورت میپذیرد. در کنار این اقدامات فرودگاه بین المللي مرز هوایی شاهرود پذیرای هواپیماهای پهن پیکر و باری بین المللی از اقصی نقاط جهان خواهد بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید