شناسه : 1480
شنبه 7 ارديبهشت 1398 ساعت 23:18 2019-4-27 23:18:54
با تلاش و پیگیری دکترحسینی شاهرودی در جریان رسیدگی به بودجه سال 1398 در مجلس  اخذ ردیف مستقل برای ایجاد تاسیسات  آب و فاضلاب شاهرود و شهر  مجن به  مبلغ 60میلیارد ریال در لایحه بودجه 98  تصویب شد.
 ایجاد یک ردیف مستقل بودجه ای بدین مفهوم است که این مبلغ تا تکمیل و راه اندازی کامل یک پروژه، هرساله به میزان تعیین شده در قانون بودجه سنواتی برای آن پروژه  تخصیص پیدا خواهد کرد.
با تلاش و پیگیری دکترحسینی شاهرودی در جریان رسیدگی به بودجه سال 1398 در مجلس اخذ ردیف مستقل برای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شاهرود و شهر مجن به مبلغ 60میلیارد ریال در لایحه بودجه 98 تصویب شد. ایجاد یک ردیف مستقل بودجه ای بدین مفهوم است که این مبلغ تا تکمیل و راه اندازی کامل یک پروژه، هرساله به میزان تعیین شده در قانون بودجه سنواتی برای آن پروژه تخصیص پیدا خواهد کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید