شناسه : 1475
جمعه 6 ارديبهشت 1398 ساعت 21:33 2019-4-26 21:33:55
تذکر کتبی  دکترحسینی شاهرودی به وزیر نفت در خصوص سوء مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی در  حادثه برف و بسته شدن راه های بخش  کالپوش
تذکر کتبی دکترحسینی شاهرودی به وزیر نفت در خصوص سوء مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی در حادثه برف و بسته شدن راه های بخش کالپوش

اضافه کردن دیدگاه جدید