شناسه : 1466
جمعه 6 ارديبهشت 1398 ساعت 16:40 2019-4-26 16:40:47
 برای اولین بار،  اخذ ردیف مستقل برای  مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به مبلغ 2میلیارد ریال در  لایحه بودجه 98  تصویب شد.
ایجاد یک  ردیف مستقل بودجه ای بدین مفهوم است که این مبلغ تا تکمیل و راه اندازی کامل یک پروژه، هرساله به میزان تعیین شده در قانون بودجه سنواتی برای آن پروژه  تخصیص پیدا خواهد کرد.
برای اولین بار، اخذ ردیف مستقل برای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به مبلغ 2میلیارد ریال در لایحه بودجه 98 تصویب شد. ایجاد یک ردیف مستقل بودجه ای بدین مفهوم است که این مبلغ تا تکمیل و راه اندازی کامل یک پروژه، هرساله به میزان تعیین شده در قانون بودجه سنواتی برای آن پروژه تخصیص پیدا خواهد کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید