شناسه : 1459
دوشنبه 26 فروردين 1398 ساعت 11:07 2019-4-15 11:07:03
نماینده شاهرود و میامی در مجلس گفت: حل مشکلات البرز شرقی یکی از نقاط مثبت و درخشان در مدیریت شهری شاهرود طی سال ۹۷ بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس گفت: حل مشکلات البرز شرقی یکی از نقاط مثبت و درخشان در مدیریت شهری شاهرود طی سال ۹۷ بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

 سید حسن حسینی شاهرودی در دیدار با شهردار شاهرود به میزبانی دفتر خود در شاهرود ضمن بیان اینکه با توافق بین دولت، خصوصی‌سازی، وزرای تعاون و اقتصاد، شهرداری و شورای شهر و شرکت البرز شرقی، خوشبختانه مشکلات این مجموعه حل و بدهی آن تهاتر شد، ابراز کرد: حل مشکلات البرز شرقی نقطه مثبت و درخشانی در مدیریت شهری سال ۹۷ شاهرود بود.

وی با بیان اینکه موضوع البرز شرقی یک نقطه مثبت در کارنامه شهرداری شاهرود است، افزود: خوشبختانه با استقرار شورای جدید شهر و شهردار شاهرود، همچنین تغییر در مدیریت البرز شرقی شاهد پیشرفت خوبی در رفع مشکلات این طرح بودیم.

عضو خانه ملت در دیگر بخش سخنان خود نداشتن چشم‌انداز را یکی از مشکلات مدیران دانست و گفت: در برنامه‌های توسعه شهری نیازمند آینده‌پژوهی هستیم تا مصالح و نیازها با هم دیده شوند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه از شهردار شاهرود می‌خواهیم با توان مضاعف به کار خود ادامه داده و به این حواشی موجود در برخی رسانه‌ها توجهی نکند، ابراز کرد: برای اجرای پروژه‌های دارای مطالعه محکم ایستادگی شود.

شهردار شاهرود نیز در این دیدار با بیان اینکه به هیچ عنوان فضای رانتی در این سازمان وجود ندارد، گفت: عامل کندی رفع مشکلات شهر فضای تخریب رسانه‌ای است.

محسن احمدی خواستار دوری از مسائل غیر کارشناسی توسط افراد غیرکارشناس در حوزه رسانه شد و تاکید کرد: درباره رودخانه (کال) شاهرود باید گفت بسترسازی و زیباسازی با کمترین هزینه انجام می‌شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید