شناسه : 1452
يكشنبه 25 فروردين 1398 ساعت 01:32 2019-4-14 01:32:02
دکترحسینی شاهرودی با رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر  شاهرود در  خانه ملت دیدار و گفت و گو کرد.
دکترحسینی شاهرودی با رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر شاهرود در خانه ملت دیدار و گفت و گو کرد.
اهم موارد عنوان شده در دیدار  رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر  شاهرود با دکترحسینی شاهرودی با رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر  شاهرود در  خانه ملت:
دکتر سمیعی :
اگر دغدغه  البرزشرقی مرتفع نمی شد این پیشرفت ها در شهرداری اتفاق نمی افتاد. 
فرودگاه بین المللی یکی از شاخصه های  توسعه برای  شاهرود و میامی است.
برند البرز شرقی حفظ شد و دغدغه  کارگران برطرف گردید. 
 هم  شهرداری به منافع خود رسید هم البرز شرقی در کل مردم متنفع شدند.
مهندس طباطبایی:
 عملکرد  دکترحسینی شاهرودی در بحث البرز شرقی موجب  نجات شهر و شهرداری شد.
 شاهرود  ظرفیت تبدیل به جذاب ترین شهر کشور را دارد. 
 ورودی های شهر در شان  شاهرود نیست.
منطقه  طرود ظرفیت های بالای  اقتصادی و  گردشگری را دارد.
دکترمحبی : 
تلاش نماینده ثمراتی را دارد که سال های سال برای مردم  ماندگار است. 
اگر وحدت شورا – شهرداری  فرماندار– نماینده  و امام جمعه نباشد منجر به شکست می شود.
دکترموسوی:
با عملکرد دکترحسینی شاهرودی در موضوع البرزشرقی  دغدغه ی شورای شهر رفع شد.
موضوع اشتغال از اولویت های مراجعین به شورای شهر است و تقویت  شهرک صنعتی شاهرود اهمیت دارد.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید