شناسه : 1444
يكشنبه 4 فروردين 1398 ساعت 00:00 2019-3-24 00:00:21
 برگزاری جلسه شورای  مدیریت بحران با حضور دکترحسینی شاهرودی نماینده محترم شهرستانهای شاهرود و میامی به همراه مهندس ملایری سرپرست فرمانداری محترم میامی . مهندس رئیسیان مدیر کل ستاد بحران استان .آقای متقی مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری سمنان ودیگرمدیران استانی و شهرستانی درروستای  سوداغلن جهت برنامه ریزی برای  تسهیل و  تسریع در خدمت رسانی به مردم  کالپوش
برگزاری جلسه شورای مدیریت بحران با حضور دکترحسینی شاهرودی نماینده محترم شهرستانهای شاهرود و میامی به همراه مهندس ملایری سرپرست فرمانداری محترم میامی . مهندس رئیسیان مدیر کل ستاد بحران استان .آقای متقی مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری سمنان ودیگرمدیران استانی و شهرستانی درروستای سوداغلن جهت برنامه ریزی برای تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مردم کالپوش

اضافه کردن دیدگاه جدید