شناسه : 1437
پنجشنبه 1 فروردين 1398 ساعت 23:04 2019-3-21 23:04:45
 پیام نوروزی دکترحسینی شاهرودی به هموطنان و همشهریان عزیز شهرستان های شاهرود و میامی:
در سالی که گذشت علیرغم تمام کاستی ها و سوء مدیریت ها در کلان کشور ، شاهد اقدامات و فعالیت های قابل ملاحظه ای در سطح دو شهرستان بوده ایم.
 یقیناً باهم میتوانیم  امروز دیگر برای ما یک شعار نیست بلکه یک راهبرد جدی است و میتوان ادعا کرد با وجود تمامی مشکلات اما با روحیه کار جمعی و تلاش مضاعف می شود به دست نایافتنی ها هم دست یافت.
پیام نوروزی دکترحسینی شاهرودی به هموطنان و همشهریان عزیز شهرستان های شاهرود و میامی: در سالی که گذشت علیرغم تمام کاستی ها و سوء مدیریت ها در کلان کشور ، شاهد اقدامات و فعالیت های قابل ملاحظه ای در سطح دو شهرستان بوده ایم. یقیناً باهم میتوانیم امروز دیگر برای ما یک شعار نیست بلکه یک راهبرد جدی است و میتوان ادعا کرد با وجود تمامی مشکلات اما با روحیه کار جمعی و تلاش مضاعف می شود به دست نایافتنی ها هم دست یافت.

اضافه کردن دیدگاه جدید