شناسه : 1429
شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 20:47 2019-3-9 20:47:58
جلسه دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی با مهندس حسن نیا معاون وزیر و  رئیس سازمان راهداری کشور، مهندس محمدی معاون استاندار و فرماندار شاهرود با مدیران و معاونین  اداره کل راه و شهرسازی،  راهداری و  حمل و نقل جاده ای  شرق استان (شاهرود و میامی) در اداره کل راه و شهرسازی شرق استان (شاهرود) برگزار گردید.
جلسه دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی با مهندس حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور، مهندس محمدی معاون استاندار و فرماندار شاهرود با مدیران و معاونین اداره کل راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای شرق استان (شاهرود و میامی) در اداره کل راه و شهرسازی شرق استان (شاهرود) برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید