شناسه : 1422
دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 23:12 2019-3-4 23:12:23
پس از یک سال پیگیری های مستمر و طی فرآیندی پیچیده و دشوار سرانجام با  تصویب هیات دولت با حفظ همزمان  منافع شهرداری و  برند البرزشرقی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین بنگاه اقتصادی استان  در شاهرود ماندگار شد.
پس از یک سال پیگیری های مستمر و طی فرآیندی پیچیده و دشوار سرانجام با تصویب هیات دولت با حفظ همزمان منافع شهرداری و برند البرزشرقی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین بنگاه اقتصادی استان در شاهرود ماندگار شد.

 با این اقدام که با تلاش و پیگیری  دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی و همراهی  شورای اسلامی شهر ،  شهردار شاهرود و مدیریت شرکت زغالسنگ  البرزشرقی صورت گرفت ، نه تنها شرکت زغالسنگ البرزشرقی از  ورشکستگی حتمی که منجر به تعطیلی معادن و  بیکاری نزدیک به 3 هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم این شرکت میشد، جلوگیری بعمل آمد؛   شهرداری شاهرود نیز   مالک 22 هکتار زمین و مجموعه ورزشی ، آموزشی ، فرهنگی و تجاری گردید.

 با این مصوبه کلیه بدهی های البرزشرقی شامل 83 میلیارد تومان  بدهی شهرداری به سازمان خصوصی سازی و نزدیک به 180 میلیارد تومان بدهی های  معادن البرزشرقی به سازمان خصوصی سازی و دولت با مطالبات سازمان  تامین اجتماعی از دولت  تهاتر و  تسویه گردید.

 پس از یکسال پیگیری های مستمر و طی فرآیندی پیچیده و دشوار سرانجام با  تصویب هیات دولت با حفظ همزمان  منافع شهرداری و  برند البرزشرقی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین بنگاه اقتصادی استان در شاهرود ماندگار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید