نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الآن زمان استعفای آقای ظریف نبود، گفت: فرار از زیر بار مسئولیت بسیار قبیح و ناپسند است
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس مطرح کرد؛

فقدان انسجام در تیم دولت، چالش پیش روی کشور

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الآن زمان استعفای آقای ظریف نبود، گفت: فرار از زیر بار مسئولیت بسیار قبیح و ناپسند است

سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در خصوص استعفای آقای ظریف، اظهار کرد: ما در شرایط بسیار حساسی قرار داریم، شرایطی که یک بخشی از آن به خاطر سیاست های غلط ما در دیپلماسی خارجی بود.

وی تصریح کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و نیاز داریم که روی دیپلماسی اقتصادی کار کنیم و این امر نیز بر عهده وزارت امور خارجه است که با این اوضاع فرار از زیر بار مسئولیت بسیار قبیح و ناپسند است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه الآن وقت آن نبود که در شرایط این چنینی آقای ظریف اقدام به استعفا کند، افزود: ما این اقدام استعفا را فرار رو به جلو و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت سنگینی می دانیم که بخشی از تبعات موجود در جامعه به واسطه سیاست هایی است که توسط وی در امر سیاست خارجی جاری شده است.

حسینی شاهرودی به ناهماهنگی ها در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های ما در زمان جاری فقدان انسجام در تیم دولت است مخصوصا در تیم اقتصادی که به نوعی وزارت خارجه نیز در خط مقدم این تیم است که باید حضور داشته باشد ولی متاسفانه حضور ندارد.

وی با بیان اینکه در حقیقت دیپلماسی سیاسی ما با دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، اضافه کرد: در قسمت برون گرا وزارت امور خارجه در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی قرار دارد و این ناهماهنگی ها در پست های سیاسی و اقتصادی می تواند ضربات جبران ناپذیری به ما وارد کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس اظهار کرد: قسمتی از مسائلی که آقای ظریف در خصوص استعفایش بیان داشت همین مسائل ناهماهنگی ها در دولت بود ولی به این معنا نیست که وی خواسته باشد سیاست های خارجی خود را تحمیل کند و در حوزه اقتصادی و به بهانه وجود چالش های اقتصادی ما را درگیر مباحثی مثل FATF نماید ولی وی باید از برنامه های کلان نظام تبعیت کند و مجری سیاست های نظام و حاکمیت باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید