شناسه : 1413
چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 07:21 2019-2-27 07:21:58
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با موضوع «راهکارهای تامین گوشت مورد نیاز» با حضور دکتر حسینی شاهرودی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با موضوع «راهکارهای تامین گوشت مورد نیاز» با حضور دکتر حسینی شاهرودی مورد بررسی قرار گرفت.

1. video_2019-02-20_23-58-38.mov | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید