شناسه : 1388
جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 20:47 2019-2-8 20:47:01
دکترحسینی شاهرودی ، دکتر زرندی  معاون وزیر صنعت معدن تجارت ، معاون استاندار و  فرماندارشاهرود ضمن بازدید از خط تولید کارخانه  کابل مغان شاهرود،  جلسه مشترکی با صنعتگران  شرق استان در محل شرکت سیم و کابل برگزار کردند.
دکترحسینی شاهرودی ، دکتر زرندی معاون وزیر صنعت معدن تجارت ، معاون استاندار و فرماندارشاهرود ضمن بازدید از خط تولید کارخانه کابل مغان شاهرود، جلسه مشترکی با صنعتگران شرق استان در محل شرکت سیم و کابل برگزار کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید