شناسه : 1383
پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 20:17 2019-2-7 20:17:46
با حضور دکترحسینی شاهرودی و مهندس محمدی،  علملیات  گازرسانی به روستای دزیان آغاز شد. مدیرعامل  شرکت گاز استان سمنان:6 میلیارد و سیصد میلیون تومان در  پروژه گازرسانی به روستاهای  بیارجمند هزینه شد.
با حضور دکتر حسینی شاهرودی:

آغاز علملیات گازرسانی به روستای دزیان

با حضور دکترحسینی شاهرودی و مهندس محمدی، علملیات گازرسانی به روستای دزیان آغاز شد. مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:6 میلیارد و سیصد میلیون تومان در پروژه گازرسانی به روستاهای بیارجمند هزینه شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید