مدیر فرودگاه شاهرود گفت: زیرساخت‌های انجام پروازهای خارجی در فرودگاه شاهرود با تلاش‌های صورت‌گرفته فراهم شده است.
مدیر فرودگاه شاهرود گفت: زیرساخت‌های انجام پروازهای خارجی در فرودگاه شاهرود با تلاش‌های صورت‌گرفته فراهم شده است.

مرتضی حمیدپور،مدیر فرودگاه شاهرود درباره وضعیت فرودگاه شاهرود، در پاسخ به سؤالی پیرامون افتتاح پروازهای خارجی در این فرودگاه اظهار کرد: امیدواریم این پروازها در فرودگاه شاهرود شکل بگیرد و در حوزه پروازهای خارجی هم بتوانیم به مردم خدمات ارائه دهیم.

وی ادامه داد:امیدواریم در پی دستور رئیس‌جمهوری، پروازهای خارجی فرودگاه شاهرود اتفاق بیفتد و شاهد پروازهای خارجی در این فرودگاه هم باشیم.

مدیر فرودگاه شاهرود با اشاره به اینکه زیرساخت‌های پروازهای خارجی در فرودگاه شاهرود فراهم است، تصریح کرد: دفاتر و قسمت‌هایی که قرار است در اختیار نهادها و ارگان‌های مرتبط قرار گیرد، را فراهم کردیم و مابقی کار در حال پیگیری و بازسازی است.

حمیدپور با بیان اینکه هر چه یک فرودگاه از حوزه عملیات فرودگاهی و هوانوردی لازم دارد، در فرودگاه شاهرود کاملاً مهیا و فراهم شده است، اضافه کرد: در فرودگاه شاهرود پروازهایی داریم که امیدوارمی به‌زودی افزایش پیدا ‌کند.

وی با تأکید بر اینکه فرودگاه شاهرود در شرق استان سمنان قرار دارد، تصریح کرد: فرودگاه شاهرود از زیرساخت‌های بالقوه‌ای برخوردار است که باید بالفعل شود.

حمیدپور با اشاره به اینکه موتور محرکه هر اقتصاد توسعه‌یافته‌ای در هر منطقه حمل‌ونقل هوایی است، اضافه کرد: فرودگاه شاهرود فرودگاه عملیاتی استان است و می‌تواند نقش مهمی در بازگشایی دروازه‌ای نو به جهان اقتصادی و منطقه‌ای ایفا کند.

مدیر فرودگاه شاهرود با بیان اینکه محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی از طریق فرودگاه شاهرود با اعلام مرز هوایی به کشورهای منطقه و ... ارسال خواهد شد، تصریح کرد: فرودگاه شاهرود، زیرساخت مهمی در این بخش محسوب می‌شود.

حمیدپور با تأکید بر اینکه با شکل‌گیری پروازهای خارجی در فرودگاه شاهرود پیامدهای مثبت آن را در حوزه اشتغال و اقتصادی می‌توان شاهد بود، اظهار کرد: این فرودگاه در توسعه‌یافتگی هم می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

اضافه کردن دیدگاه جدید