دکتر حسینی شاهرودی:  مجلس با دولت در راستای رفع مشکلات چه در زمینه بهداشت و درمان و چه در سایر زمینه‌ها همراه است.
دکتر حسینی شاهرودی: مجلس با دولت در راستای رفع مشکلات چه در زمینه بهداشت و درمان و چه در سایر زمینه‌ها همراه است.
 دکترحسینی شاهرودی با بیان اینکه مجلس با دولت در راستای رفع مشکلات چه درزمینه بهداشت و درمان و چه در سایر زمینه‌ها همراه است، تأکید کرد: هر طرحی که  دولت بودجه آن را نیز دیده بود و در مجلس آورد، مورد تصویب  نمایندگان قرار گرفت و حتی در مواردی اگر دولت طرحی را با اعتباری بالغ ‌بر آنچه پیش‌بینی می‌شد عنوان می‌کرد باز هم ما از محل دیگری  تأمین آن را در نظر گرفته و  ابلاغ آن را اعلام می‌کردیم.
 
وی  ابراز کرد: ضعف‌هایی که در حوزه کارهای  بهداشتی و درمانی بوده جبران شده و اقدامات خوبی در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است تا جایی که یکی از جاذبه‌های کابینه دولت دوازدهم وزارت بهداشت و درمان بود که عملکرد خوبی داشت هرچند ممکن است مجموعه کارکنان بهداشت و درمان  رضایت خیلی زیادی نداشته باشند اما مردم قطعاً  رضایتمندی خوبی از مجموعه بهداشت و درمان دارند.
 
عضو خانه ملت ضمن قدردانی از زحمات  دکترچمن رئیس  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  ابزار امیدواری کرد که در راه بهره برداری از پروژه های حوزه  بهداشت و درمان از وجود ایشان استفاده کنیم.  

اضافه کردن دیدگاه جدید