جلسه مشترک به منظور رفع مشکل ورودی اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بهار با حضور جناب آقای دکتر حسینی نماینده محترم شهرستان‌های شاهرود و میامی، جناب آقای دکتر کلالیان‌مقدم و جناب آقای مهندس دستورانی مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان در خانه ملت برگزار گردید.
جلسه مشترک به منظور رفع مشکل ورودی اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بهار با حضور جناب آقای دکتر حسینی نماینده محترم شهرستان‌های شاهرود و میامی، جناب آقای دکتر کلالیان‌مقدم و جناب آقای مهندس دستورانی مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان در خانه ملت برگزار گردید.

با پیگیری‌های جناب آقای دکتر حسینی نماینده محترم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، جلسه مشترک با حضور جناب آقای دکتر کلالیان‌مقدم معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای مهندس دستورانی مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان، هیات امناء مدرسه وکیلیان و موثرین در خانه ملت برگزار گردید. آقای دکترکلالیان‌مقدم توضیحات لازم در خصوص ضرورت دسترسی بیماران و مراجعین به اورژانس بیمارستان بهار را ارائه و پس از بحث و بررسی با تاکیدات نماینده محترم مقرر گردید بر اساس مستندات و موارد مطروحه در کمترین زمان ممکن مشکل موجود حل و فصل گردد.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید