شناسه : 1347
جمعه 28 دى 1397 ساعت 11:49 2019-1-18 11:49:27
مدیر عامل شرکت دامیاران با اشاره به اینکه کار  را با ۱۰ راس دام سنگین در سال ۱۳۶۵ آغاز کرده است گفت : هم اکنون ۶۰۰ راس  دام سنگین در این دامداری نگهداری می شود. این کارآفرین با اشاره به اینکه با راه اندازی کارخانه خوراک دام چرخه تولید دامداریشان کامل شد گفت : ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در این  چرخه تولید مشغول به کار هستند.
مدیر عامل شرکت دامیاران با اشاره به اینکه کار را با ۱۰ راس دام سنگین در سال ۱۳۶۵ آغاز کرده است گفت : هم اکنون ۶۰۰ راس دام سنگین در این دامداری نگهداری می شود. این کارآفرین با اشاره به اینکه با راه اندازی کارخانه خوراک دام چرخه تولید دامداریشان کامل شد گفت : ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در این چرخه تولید مشغول به کار هستند.

1. 3058892_531.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید