شناسه : 1346
شنبه 22 دى 1397 ساعت 22:08 2019-1-12 22:08:48
 نشست مشترک  دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی با  مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان سمنان  و معاونین ادارات کل و  فرمانداران شهرستانهای شاهرود و میامی  و روسای آموزش وپرورش شهرهای شاهرود ،  بسطام ،  میامی و بیارجمند برای بررسی وضعیت پروژه های مدرسه سازی در شهرستان های  شاهرود و میامی
نشست مشترک دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی با مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان سمنان و معاونین ادارات کل و فرمانداران شهرستانهای شاهرود و میامی و روسای آموزش وپرورش شهرهای شاهرود ، بسطام ، میامی و بیارجمند برای بررسی وضعیت پروژه های مدرسه سازی در شهرستان های شاهرود و میامی

اضافه کردن دیدگاه جدید