شناسه : 1345
شنبه 22 دى 1397 ساعت 21:25 2019-1-12 21:25:03
با پیگیری های  نماینده مردم شاهرود و میامی، مبلغ 30 میلیارد ریال  اعتبار جهت کمک به آماده سازی و سازماندهی  ثبت جهانی مجموعه بایزید بسطامی و ابوالحسن  خرقانی در پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری به شاهرود  اختصاص یافت.
با پیگیری های نماینده مردم شاهرود و میامی، مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار جهت کمک به آماده سازی و سازماندهی ثبت جهانی مجموعه بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری به شاهرود اختصاص یافت.

با توجه به قدمت مجموعه تاریخی آرامگاه  بازیدبسطامی و اهمیتی که ایشان بر عرفان بعد از خود گذاشت موجب شد تا علاقه‌مندان فرهنگ و تاریخ تمدن این مرز و بوم اندیشه ثبت آن را در سر بپرورانند، از سویی کشورهای همسایه نیز که متوجه اهمیت این موضوع شدند سعی در تصاحب این بزرگان بر خواسته از دیار شرق ایران‌زمین دارند تا به  منبع درآمدی برای خود بدل کنند از این‌رو  ثبت جهانی مجموعه بایزید و به دنبال آن شیخ ابوالحسن خرقانی می‌تواند  گامی مهم در شناساندن این بزرگان باشد و در این راه  ابلاغ اعتبار از محل سفر ریاست محترم جمهوری بسیار حائز اهمیت باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید