شناسه : 1343
شنبه 22 دى 1397 ساعت 21:06 2019-1-12 21:06:51
در حاشیه بازدید از بیمارستان  دکترحسینی شاهرودی ضمن تقدیر و تشکر از  پرستاران ،  راه اندازه بخش قلب را به مدیران  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به مردم شهرستان شاهرود و میامی تبریک گفت و همچنین با تاکید از همت و پشتکار مسئولین دانشگاه و  بیمارستان و آرزوی سلامتی برای مردم  و  راه اندازی هر چه سریع تر بخش  اورژانس را خواستار شد.
در حاشیه بازدید از بیمارستان دکترحسینی شاهرودی ضمن تقدیر و تشکر از پرستاران ، راه اندازه بخش قلب را به مدیران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به مردم شهرستان شاهرود و میامی تبریک گفت و همچنین با تاکید از همت و پشتکار مسئولین دانشگاه و بیمارستان و آرزوی سلامتی برای مردم و راه اندازی هر چه سریع تر بخش اورژانس را خواستار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید