شناسه : 1341
جمعه 21 دى 1397 ساعت 21:56 2019-1-11 21:56:25
بازدید دو ساعته دکترحسینی شاهرودی  از مرکز انتقال نفت شهید سر برزگر  شرکت خط لوله و مخابرات منطقه شاهرود
بازدید دو ساعته دکترحسینی شاهرودی از مرکز انتقال نفت شهید سر برزگر شرکت خط لوله و مخابرات منطقه شاهرود

اضافه کردن دیدگاه جدید