جلسه  هم اندیشی جمعی از  سرمایه گذاران مطرح کشوری در حوزه  گردشگری و صنعت  بین المللی  توریسیم و  اکوتوریسم به دعوت از دکترحسینی شاهرودی  در محل فرودگاه بین المللی شاهرود برگزار شد.
جلسه هم اندیشی جمعی از سرمایه گذاران مطرح کشوری در حوزه گردشگری و صنعت بین المللی توریسیم و اکوتوریسم به دعوت از دکترحسینی شاهرودی در محل فرودگاه بین المللی شاهرود برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید