شناسه : 1330
چهارشنبه 12 دى 1397 ساعت 21:35 2019-1-2 21:35:52
نامه  مهم   دکترحسینی شاهرودی و جمعی از نمایندگان مجلس به  رئیس جمهور در خصوص اجرای  مصوبه  همسان سازی و افزایش  حقوق بازنشستگان
نامه مهم دکتر حسینی شاهرودی

مصوبه همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان

نامه مهم دکترحسینی شاهرودی و جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص اجرای مصوبه همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان
 دکترحسینی شاهرودی و جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای  در خصوص اجرای  مصوبه  همسان سازی و افزایش  حقوق بازنشستگان عزیز با توجه به  نرخ تورم به رئیس جمهور ارائه کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: 
- با توجه به  عقب ماندگی ها و بالارفتن نرخ  تورم و هزینه های  کمرشکن زندگی  حقوق بازنشستگان جوابگو نیازهای این عزیزان نیست.
- مصوبه همسان سازی با اختصاص رقم چشمگیری به این امر مهم نسبت به  افزایش حقوق سنواتی با رعایت  نرخ تورم اقدام شود.
- برای تامین اعتبار حداکثری این مصوبه، بودجه های  غیرضروری سایر دستگاهها و نهاد ها  حذف گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید