شناسه : 1320
شنبه 8 دى 1397 ساعت 21:39 2018-12-29 21:39:30
 فرودگاه بین المللی شاهرود که با رفاقت و  همدلی و  هماهنگی مثال زدنی مردم و مسئولان و دست اندرکاران توسعه فرودگاه بین المللی شاهرود، کام مردم را شیرین کرد امروز شاهد نتیجه زحمات و پیگیری های مکرر خود می باشد.نتیجه ای که با لبخند رضایت امروزِ مردمِ شرق استان همراه است.
فرودگاه بین المللی شاهرود که با رفاقت و همدلی و هماهنگی مثال زدنی مردم و مسئولان و دست اندرکاران توسعه فرودگاه بین المللی شاهرود، کام مردم را شیرین کرد امروز شاهد نتیجه زحمات و پیگیری های مکرر خود می باشد.نتیجه ای که با لبخند رضایت امروزِ مردمِ شرق استان همراه است.

اضافه کردن دیدگاه جدید