نماینده شاهرود و میامی در مجلس شوراي اسلامي معتقد است برخی مدیران کل باسابقه طولانی مدیریت هنوز خارتوران و بیارجمند و کالپوش و میامی و طرود را به چشم ندیده اند!
انتقاد نماینده شاهرود و میامی از حضور کم رنگ مسئولان در بين مردم

برخی مدیران کل تا حالا شرق استان سمنان را نديده اند

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شوراي اسلامي معتقد است برخی مدیران کل باسابقه طولانی مدیریت هنوز خارتوران و بیارجمند و کالپوش و میامی و طرود را به چشم ندیده اند!

سيد حسن حسيني شاهرودي در جلسه کارگروه اشتغال شاهرود ضمن بیان اینکه افرادی داریم که شبانه‌روز کار می‌کنند ولی نمی‌توانند چرخ زندگی خود را بچرخانند، چه طور می توان یک نفر با دو ساعت کار در هفته را شاغل محسوب کرد! گفت: از منظر آمارهر فردی را که دو ساعت در هفته کار می‌کند نیز شاغل محسوب می‌کنند، شاید اشکال از آمار شما نباشد ولی فرمول تعیین شاغل و بیکار که از گذشته تدوین شده اشتباه است و اگر  این شاخص غلط را اصلاح کنیم ، همچنین بیکاران شاهرودی و میامی  ثبت نامی در دیگر شهرستانها را به آن اضافه کنیم، می‌توان گفت عدد واقعی بیکاری در شهری مانند شاهرود بیش از این آمار ارائه‌شده است.

وی بابیان اینکه آمار واقعی اشتغال و بیکاری در شاهرود اعلام نمی‌شود، ابراز کرد: امروز متأسفانه در یک دور تسلسل باطل در حوزه اشتغال گیر کرده ایم، افزود: مسئولان این احساس را دارند که متولی اشتغال هستند اما کسی از خودش نمی‌پرسد که شاید مشکل از خود دولت ها باشد که خودش را متولی همه حوزه‌ها می‌داند! دولت باید تسهیل گری کند نه اینکه فرایندها را بیشتر و پیچیده تر کند. باید از ظرفیت های بخش خصوصی و اتاق فکر مردمی بیشتر استفاده کند. بیشترین توسعه در شاهرود با این تفکر یعنی اعتماد به مردم و مشارکت مردم در توسعه حاصل گردیده است.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه برخی مدیران کل سفرهای بسیاری به شرق استان داشته‌اند اما متاسفانه برخی دیگر حتی با سوابق طولانی در دوره مدیریتی خود، هنوز خارتوران و بیارجمند و طرود و کالپوش و میامی را به چشم ندیده‌اند، تاکید کرد:  ما نباید بدانیم اعتباراتی که به استان سمنان می‌آید چقدر در شاهرود و بخش‌های دیگر اشتغال ایجاد کرده است؟!

اضافه کردن دیدگاه جدید