سید حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی و افزایش پایه های مالیاتی  الزام بودجه 98 می باشد.
دیدگاه های دکترحسینی شاهرودی درخصوص لایحه بودجه 98:

شناسایی ثروتمندان و افزایش پایه های مالیاتی الزام بودجه 98

سید حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی و افزایش پایه های مالیاتی الزام بودجه 98 می باشد.
سید حسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه ساماندهی معافیت‌های گمرکی و  مالیاتی و همچنین پیش‌بینی ضمانت های اجرایی در خصوص دستگاه هایی که از ارائه  اطلاعات مالیاتی خودداری می کنند تاکید کرد: این موارد می تواند به عنوان راه حل های مهمی برای مشکلات و چالش های موجود در بودجه معرفی شود.
وی افزود: تدوین نظام جامع مالیاتی و استفاده از دارایی های دولت به عنوان پشتوانه  صکوک و همچنین رعایت سقف برای انتشار اوراق مشارکت نیز از موار مهم دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بایستی در لایحه  مالیات بر ارزش افزوده و تعیین مالیات برای کالاهایی  مخرب محیط زیست اصلاحات ایجاد شود افزود: در حوزه مالیات بر کالاهایی که مخرب محیط زیست است اصلاحاتی انجام و عوارضی بر کالاهای مخرب بسته می شود و در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید