شناسه : 1293
پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت 18:03 2018-11-22 18:03:12
شانزدهمین  نمایشگاه بزرگ استان باهدف ترویج کتاب و کتابخوانی،که در آذرماه امسال در  شاهرود برگزار میشود از پدیده های مهم فرهنگی استان است.
شانزدهمین نمایشگاه بزرگ استان باهدف ترویج کتاب و کتابخوانی،که در آذرماه امسال در شاهرود برگزار میشود از پدیده های مهم فرهنگی استان است.

اضافه کردن دیدگاه جدید