شناسه : 1292
پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت 17:57 2018-11-22 17:57:26
ریاست محترم جمهوری به همراه کاروان تدبیر و امید به زودی برای دیدار بامردم فهیم  شرق استان به  شاهرود سفر خواهد کرد
ریاست محترم جمهوری به همراه کاروان تدبیر و امید به زودی برای دیدار بامردم فهیم شرق استان به شاهرود سفر خواهد کرد

اضافه کردن دیدگاه جدید