شناسه : 1291
پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت 17:52 2018-11-22 17:52:18
 تفویض اختیار به فرمانداری ویژه شاهرود،آرزوی دیرینه  مردم و گامی موثر درجهت  توسعه و پیشرفت شرق استان درآستانه  سفر رییس جمهور است.
تفویض اختیار به فرمانداری ویژه شاهرود،آرزوی دیرینه مردم و گامی موثر درجهت توسعه و پیشرفت شرق استان درآستانه سفر رییس جمهور است.

اضافه کردن دیدگاه جدید