شناسه : 1286
شنبه 12 آبان 1397 ساعت 21:00 2018-11-3 21:00:01
آقای دژپسند بعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جلسه تخصصی دو ساعته امروز در کمیسیون اقتصادی حضور یافت.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در کمیسیون اقتصادی

آقای دژپسند بعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جلسه تخصصی دو ساعته امروز در کمیسیون اقتصادی حضور یافت.
دکتر حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفت: آقای دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جلسه تخصصی دو ساعته امروز در کمیسیون اقتصادی حضور یافت.
او افزود: دژپسند از پیشینه خوبی برخوردار است اما تاکنون در دوره های گذشته نفرات شاخص و متخصص زیادی هم به عرصه آمده اند و نتیجه مطلوبی نگرفته اند.
شاهرودی گفت: امیدواریم با وعده هایی که این وزیر پیشنهادی داده اند هماهنگی خوبی در حوزه اقتصادی به وجود بیاید.

اضافه کردن دیدگاه جدید