شناسه : 1285
شنبه 12 آبان 1397 ساعت 20:27 2018-11-3 20:27:00
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک روز صادرات گفت: پیش از آنکه دخالت های دولت در بخش صادرات باشد دخالت های سایر ارگان ها در صادرات مشکل زا است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک روز صادرات گفت: پیش از آنکه دخالت های دولت در بخش صادرات باشد دخالت های سایر ارگان ها در صادرات مشکل زا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک روز صادرات گفت: پیش از آنکه دخالت های دولت در بخش صادرات باشد دخالت های سایر ارگان ها در صادرات مشکل زا است.

حسینی شاهرودی افزود: درشرایطی که کشور با مازاد تولید روبرو است مراکز تولیدی بسته یا نیمه تعطیل می شوند و صادرات کاهش می یابد. 

وی پیشنهاد کرد با ایجاد ثبات در بازار ارز ؛ بازار صادرات آماده شرایط جدید شود.
 

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز در مورد قوانین صادرات کشور گفت: ثبت رکورد تغییر قوانین صادراتی پس از 36 ساعت، یکی از اصلی ترین موانع رشد نکردن صادرات غیرنفتی است.ما در اتاق برابر قوانینی که قانون گذار تعریف کرده، شان مشورتی برای سه قوه داریم اما علی رغم مواد دو سه قانون کسب و کار در مدت 6ماه بیش از 50 بخشنامه صادر می شود اما به نظرات اتاق توجهی نمی شود و تصمیمات خلق الساعه بر اساس حکم قانون گذار که باید سه ماه قبل آگهی شود انجام نمی شود و تصمیمات در جایی گرفته می شود که عملا اتاق تاثیرگذاری در تصمیمات ندارد.

علیخانی گفت: نرخ ارز وقتی به صورت پرشی و شوک وار افزایش یابد به هیچ عنوان نمی تواند در رشد صادرات موثر باشد بلکه نرخ ارز باید در فرایند زمان متناسب با تورم افزایش یابد تا تولیدکننده و صادرکننده بتوانند با بازارهای هدف برنامه ها را منعقد کند و در توسعه صادرات موثر باشد. 
وی افزود: قانون گذار پیش بینی کرده که دولت باید مابه التفاوت تورم داخلی و بین المللی را سالانه باید در نرخ ارز ببیند تا قدرت رقابت در بازارهای صادراتی حفظ شود.

 

علیخانی گفت: تولید و صادرات یک فرایندی است که در بازه زمان اتفاق می افتد و قراردادهای تجاری زمان بر و مدت دار است و با افزایش نرخ ارز نمی توان قراردادها را بهم زد. افزایش جهشی نرخ ارز نرخ های پایه گمرکی را که گمرک موظف است با نرخ 4200 انجام دهد با 8 هزار تومان که تقریبا دو برابر شده است انجام می دهد که با این کار ما عملا بازارهای صادرات را از دست می دهیم. او گفت: معتقدیم امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی باید متناسب با سیاست های تجاری ، مشوق ها، معافیت ها واعتماد صادرکنندگان باشد.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید