شناسه : 1227
سه شنبه 20 شهريور 1397 ساعت 20:09 2018-9-11 20:09:09
سیدحسن حسینی شاهرودی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما عنوان کرد: شاید خشکسالی، سرمازدگی، افزایش برخی از نهاده های کشاورزی را بهانه کنیم اما علت افزایش چشمگیر و چندین برابری قیمت محصولات کشاورزی و میوه جات نمی تواند فقط ناشی از این موضوعات باشد.
دکتر حسینی شاهرودی:

سوء مدیریت؛ علت گرانی میوه

سیدحسن حسینی شاهرودی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما عنوان کرد: شاید خشکسالی، سرمازدگی، افزایش برخی از نهاده های کشاورزی را بهانه کنیم اما علت افزایش چشمگیر و چندین برابری قیمت محصولات کشاورزی و میوه جات نمی تواند فقط ناشی از این موضوعات باشد.

1. video_2018-09-11_12-58-21.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید