شناسه : 1210
يكشنبه 18 شهريور 1397 ساعت 11:19 2018-9-9 11:19:43
نشست امروز  کمیسیون اقتصادی درهفته اول تعطیلات تابستانی مجلس باحضور رئیس کل بانک مرکزی و دکترحسینی شاهرودی درخصوص تکمیل جزییات طرح جدید بانکداری اسلامی
نشست امروز کمیسیون اقتصادی درهفته اول تعطیلات تابستانی مجلس باحضور رئیس کل بانک مرکزی و دکترحسینی شاهرودی درخصوص تکمیل جزییات طرح جدید بانکداری اسلامی

اضافه کردن دیدگاه جدید