شناسه : 1208
چهارشنبه 7 شهريور 1397 ساعت 13:19 2018-8-29 13:19:13
با پیگیری های مکرر دکترحسینی شاهرودی دو منطقه ویژه اقتصادی  شاهرود و  میامی در مجلس شورای اسلامی  تصویب شد.
با پیگیری های مکرر دکترحسینی شاهرودی دو منطقه ویژه اقتصادی شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید