شناسه : 1204
پنجشنبه 1 شهريور 1397 ساعت 14:37 2018-8-23 14:37:01
 نشست  فعالین اقتصادی با حضور  دکترحسینی شاهرودی به همراه دکتر کاظمی کیا  مشاور محترم  استاندار و معاون استاندار و  فرماندار شاهرود
نشست فعالین اقتصادی با حضور دکترحسینی شاهرودی به همراه دکتر کاظمی کیا مشاور محترم استاندار و معاون استاندار و فرماندار شاهرود

اضافه کردن دیدگاه جدید