شناسه : 1186
پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 09:54 2018-6-28 09:54:20
امضای دکترحسینی شاهرودی در نامه 187 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به  رییس جمهور مبنی بر  لزوم تغییرات در تیم اقتصادی دولت
امضای دکترحسینی شاهرودی در نامه 187 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور مبنی بر لزوم تغییرات در تیم اقتصادی دولت

اضافه کردن دیدگاه جدید