شناسه : 1173
چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 13:19 2018-6-13 13:19:08
نشست نمایندگان شرکت  سرمایه_گذاری_خارجی با دکترحسینی_شاهرودی جهت سرمایه گذاری در  شرق استان
نشست نمایندگان شرکت سرمایه_گذاری_خارجی با دکترحسینی_شاهرودی جهت سرمایه گذاری در شرق استان

اضافه کردن دیدگاه جدید