شناسه : 1172
چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 13:16 2018-6-13 13:16:25
نشست دکترحسینی شاهرودی با حضور رئیس اداره صنعت معدن و تجارت با مدیرعامل شرکت  توربوژنراتور درخصوص  رفع مشکلات این شرکت در خانه ملت برگزار شد.
نشست دکترحسینی شاهرودی با حضور رئیس اداره صنعت معدن و تجارت با مدیرعامل شرکت توربوژنراتور درخصوص رفع مشکلات این شرکت در خانه ملت برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید