شناسه : 1166
جمعه 11 خرداد 1397 ساعت 17:53 2018-6-1 17:53:17
 بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق  دکترچاوشی استاندار محترم از  مرکزخیریه آمنه
بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

اضافه کردن دیدگاه جدید