در پی طرح مباحث تفرقه آمیز مبنی بر انتقال اداره کل راه ازشهرستان شاهرود به سمنان

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

آلبوم تصاویر

دیدگاه ها

امید است در نطق های بعدی جناب آقای حسینی شاهرودی تنها تقاضا و خواست مطالبه شاهواریان و استحقاق استان شدن شاهوار جدی مطرح و پیگر ی و به تنیجه عملیات منجر شود.

امیدواریم ایجاد مرکز صدا و سیمای شاهرود سریعتر محقق شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید