شناسه : 1140
چهارشنبه 12 ارديبهشت 1397 ساعت 19:46 2018-5-2 19:46:34
جمعی از کشاورزان و باغداران زحمتکش منطقه صبح امروز با  نماینده خود در محل خانه ملت دیدار و به بیان دغدغه ها و مشکلات ناشی از سرمازدگی اخیر پرداختند
جمعی از کشاورزان و باغداران زحمتکش منطقه صبح امروز با نماینده خود در محل خانه ملت دیدار و به بیان دغدغه ها و مشکلات ناشی از سرمازدگی اخیر پرداختند

اضافه کردن دیدگاه جدید