شناسه : 1134
شنبه 25 فروردين 1397 ساعت 16:16 2018-4-14 16:16:52
در دیدار صمیمانه رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه جمعی از کارشناسان ارشد این مرکز مسائل و مشکلات این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
در دیدار صمیمانه رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه جمعی از کارشناسان ارشد این مرکز مسائل و مشکلات این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

اهم مباحث مطرح شده در نشست رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی:
 

ارائه گزارش عملکردی و پژوهشی مرکز

بررسی مشکلات عمرانی و زیرساختی مرکز

بررسی مشکلات بحران آب و مشکل خاک

ایجاد طرح الگوی کشت در مرکز استان

اضافه کردن دیدگاه جدید