شناسه : 1132
شنبه 25 فروردين 1397 ساعت 16:12 2018-4-14 16:12:33
در دیدار  امام جمعه معزز مجن و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شاهرود مشکلات و چالش های حوزه کشاورزی پیگیری و بررسی شد.
در دیدار امام جمعه معزز مجن و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شاهرود مشکلات و چالش های حوزه کشاورزی پیگیری و بررسی شد.

 اهم مباحث مطرح شده در نشست اعضای محترم نظام صنفی کشاورزی شاهرود با نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی:

 

 ارائه گزارش عملکرد نظام صنفی

 مشکلات و موانع تولیدات کشاورزی

 بررسی مشکلات تسهیلات کارا

اضافه کردن دیدگاه جدید