شناسه : 1130
شنبه 25 فروردين 1397 ساعت 16:08 2018-4-14 16:08:09
در نشست اعضای محترم  شورا و شهردار بسطام با دکتر حسینی شاهرودی مسائل و مشکلات مربوطه به حوزه های عمرانی و فرهنگی و گردشگری بررسی شد.
در نشست اعضای محترم شورا و شهردار بسطام با دکتر حسینی شاهرودی مسائل و مشکلات مربوطه به حوزه های عمرانی و فرهنگی و گردشگری بررسی شد.

 اهم مباحث مطرح شده در نشست اعضای محترم شورا و شهردار بسطام با نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی:

طرح تفصیلی بسطام

  مسکن و شهرسازی

درمانگاه تامین اجتماعی

ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسطام و مقبره سلطان العارفین بایزید بسطامی

 اداره ثبت اسناد و املاک

 حمایت از کشاورزان

 آب و فضای سبز شهری

زیرگذر و میدان سه راهی مجن

اضافه کردن دیدگاه جدید