گزارش تصویری دیدار هاو بازدیدهای  نوروزی دکتر حسینی شاهرودی  در نخستین روزهای سال نو
گزارش تصویری دیدار هاو بازدیدهای نوروزی دکتر حسینی شاهرودی در نخستین روزهای سال نو

دیدگاه ها

با سلام ضمن تبریک سال نو به نماینده محترم شاهوار . امید است جناب آقای حسینی شاهرودی کار نیمه تمام (استان شدن شاهوار)برادر مرحوم که نماینده محبوب و ماندگار در قلوب شاهواریان بوده و هست را پیگیری جدی و در سال جدید شاهواریان اخباری عملیاتی و نتیجه روند اجرایی تشکیل استان شاهوار را دریافت دارند. زیرا تنها راه حل برای احقاق حقوق و استحقاق شهرستانهای شاهوار(کالپوش ، بیارجمند، بسطام، میامی و شاهرود) استان شدن شاهوار است و بقیه راهها به ناکجا آباد ختم و مثل آب در هاوون کوبیدن است که تکراری و هرکز به نتیجه ای نخواهد رسید. محال است بدون استان شدن شاهوار ظرفیتهای بالقوه شاهوار به بالفعل تبدیل شود. توسعه متوازن شعاری تکراری و سرگرم کننده برای مردم شاهوار بوده و هست و خواهد بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید