شناسه : 1118
شنبه 19 اسفند 1396 ساعت 17:48 2018-3-10 17:48:57
دکتر حسینی شاهرودی بهمراه استاندار سمنان ، علی اصغر احمدی معاون هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و دیگر مسئولین ضمن سفر به منطقه بیارجمند و شرکت در همایش شوراهای اسلامی استان مسائل و مشکلات این منطقه را بررسی کرد.
دکتر حسینی شاهرودی بهمراه استاندار سمنان ، علی اصغر احمدی معاون هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و دیگر مسئولین ضمن سفر به منطقه بیارجمند و شرکت در همایش شوراهای اسلامی استان مسائل و مشکلات این منطقه را بررسی کرد.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید