شناسه : 1080
شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 08:28 2018-2-10 08:28:03
کسب نخستین مدال بانوان ایران درمسابقات دوومیدانی آسیا توسط خانم سپیده توکلی دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی شاهرود را صمیمانه تبریک می گوییم
کسب نخستین مدال بانوان ایران درمسابقات دوومیدانی آسیا توسط خانم سپیده توکلی دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی شاهرود را صمیمانه تبریک می گوییم

اضافه کردن دیدگاه جدید