شناسه : 1079
سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 07:57 2018-2-6 07:57:48
دکتر حسینی شاهرودی گفت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس آنلاین و برخط نیست و این نهاد پس از انجام فعل و عمل متوجه تخطی دستگاه های اجرایی می شود.
دکتر حسینی شاهرودی گفت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس آنلاین و برخط نیست و این نهاد پس از انجام فعل و عمل متوجه تخطی دستگاه های اجرایی می شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی اظهار کرد: بخشی از این انحرافات طبیعی است چرا که بودجه ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود با تغییرات فاحشی روبه رو می شود.

وی با اشاره به انحرافات بودجه ٩٥ گفت: برخی از این موارد بیانگر این است که دولت در تکالیف خودش حتی در بندهایی که خود ارائه داده، به خوبی عمل نکرده است.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس آنلاین و برخط نیست، گفت: دیوان به طور معمول پس از اینکه تخطی رخ داد، وارد عمل می شود یعنی بعد از انجام فعل و عمل متوجه تخطی دستگاه های اجرایی می شود

 عضو هیئت رئیسۀکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نگاه پیشگیرانه نیست و تنبیهات ما در مجلس کارساز نبوده و مکانیزم های خوبی ارائه نشده است.

وی ادامه داد: اختلاف میان دولت و مجلس سبب شده است که دستگاه های نظارتی خود را به روز نکنیم و در فرآیند اجرا با مشکل مواجه شویم

حسینی شاهرودی افزود: انتظار می رود تا هر هزینه ای که دولت انجام می دهد متناسب با نوع معاملاتش مورد بررسی قرار گیرد و با این شیوه می توانیم برخی از اختیارات را به دیوان محاسبات بدهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان کرد: نظارت بردستگاه های اجرایی و نحوه تخصیص درست و عادلانه باید در تمامی حوزه ها بلاخص حوزه اقتصادی بیشتر شود چرا که در غیر اینصورت در بخش تولید با موانعی روبه رو خواهیم شد./

 

اضافه کردن دیدگاه جدید